Vad Händer När Castro Dör?

Jag ställde frågan om vad som händer när Castro dör till Manuel Cuesta och Dimas Castellano, generalsekreterare respektive utbildningsansvarig för de kubanska socialdemokraterna vid mitt besök på Kuba i december 2004.

USA har långtgående planer på framtida politik för Kuba och trycker ständigt på från alla fronter för att införa sin politik. Castro kan fortfarande styra landet mycket på grund av den hjältestatus han fick för den lyckade kommunistiska revolutionen 1959. En efterträdare till honom skulle antagligen behöva vara långt hårdare i sin repression mot folket för att kunna lyckas behålla makten. Frågan om vad som händer när Fidel dör är väldigt viktig, svarade socialdemokraterna.

Övergång till demokrati

Men istället för att gräva ner sig i frågan hur imperiet USA tar över makten över huvudet på kubanerna, eller hur någon ny kommunistisk diktator inför en ännu mer förtryckande regim, så måste vi jobba hårt på att undvika dessa båda alternativ. Vi måste försöka presentera våra förslag på hur en fredlig övergång till demokrati ska gå till! Vi måste få kubanerna att inse att det finns alternativ mellan USA:s "nyliberalism" och Castros
"kommunism".
Kuba producerar och exporterar mycket lite säger Dimas Castellano. Ineffektiviteten är ett av landets största problem menar han, trots att jorden är bördig och arbetskraft finns blockerar politiken produktiviteten.
Arbetslösheten är oerhört mycket högre än vad de offentliga siffrorna säger (snarare 20-25 procent än två procent) eftersom undersysselsättningen inte räknas med i statistiken. Gator, torg och parker är fyllda av människor som inte arbetar. Kuba måste importera de flesta kapitalvaror och de täcker inte ens sitt eget livsmedelsbehov. Manuel menar att den handelsblockad USA införde mot Kuba och kubanska varor 1962 inte alls förstör för Fidel Castro eller regimen längre - tvärtom! Dels för att Kuba ändå inte har något att sälja, och dels för att detta är ett av Castros huvudförsvar mot kritiken att kommunismen inte gjort Kuba till ett paradis.

Socialdemokratisk opposition

Blockaden är Castros vassaste PR-trick och USA blir folkets gemensamma fiende, som man kämpar mot, istället för att se bristerna i den egna regeringen. Blockaden bör omedelbart hävas, för att avväpna Castro och
Underlätta för oppositionen. USA stödjer oppositionen på Kuba - men bara om de är för blockaden och inte går emot USA:s politik. Socialdemokraterna är den största, mest spridda och tongivande oppositionen på Kuba, och borde därmed ha störst möjligheter att ena folket och främja en fredlig övergång till demokrati. Trots det får de inget stöd från USA och inget kontinuerligt stöd någon annanstans heller. De kämpar i motvind.Ingen av dem har ännu hamnat i fängelse. Men datorer och bibliotek beslagtas. De blir lätt av med sina jobb och kan bli vräkta. De får inte tillgång till internet. De får inte resa utomlands. Manuel Cuesta är inbjuden till EU-parlamentet för att tala om Kuba, men hans utresetillstånd blir alltid "försenade". Han får aldrig nej, men lyckas ändå aldrig få några papper i tid. När de äntligen utfärdas gäller de inte längre.

Kubanska folkets egna villkor

En tydlig protest från EU mot att Cuesta inte får komma vore ett bra första steg till stöd för demokratirörelsen. Fria val har inte genomförts sedan Batistas militärdiktatur infördes 1952, så oerhört få kubaner har någon aning om demokratins möjligheter. En internationell opinion som har till enda syfte att få bort Castro och kommunismen skulle vara förödande, både för den framtida demokratin och för Kubas självständighet gentemot USA.
Ett utökat stöd från den svenska och internationella arbetarrörelsen till Kubas socialdemokrater skulle kunna vara en del av en strategi för demokrati på det kubanska folkets egna villkor.

 

Comentarios

12ev weqd
[24-10-2006]

MANIFESTATIONER TILL STÖD FÖR RESOLUTION I EUROPARÅDET 
[20-01-2006]

FÖRDÖM TOTALITÄRA KOMMUNISTREGIMERS BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN! Lördag den 21/1. Norrmalmstorg i Stockholm kl 12-14
Kubas Främsta Oberoende Journalist, Seminarium Tis 27/9 kl 17.30
[24-09-2005]

Hur arbetar oberoende journalister på Kuba? Den kubanske oberoende journalisten Raul Rivero greps i mars 2003 och dömdes senare till 20 års fängelse för "handlingar mot statens självständighet eller territoriella integritet". I april i år tilläts han gå i exil, efter starka i nternationella påtryckningar.
Kuba och EU-Sanktionerna
[03-07-2005]

En fördel med spansk press och TV är den goda bevakningen av Latinamerika. Att här följa Kuba-rapporteringen under våren har därför varit fascinerande. På få ställen i världen ställs idag frihet så tydlig mot varandra som på Kuba. I Iraq-krigets skugga för två år sedan arresterade Fidel Castro ett 80-tal dissidenter och dömde dem till långvariga fängelsestraff. Deras brott var att de hade fel åsikt. De hade försvarat sin rätt att leva i ett fritt och demokratisk Kuba.
Suscripciones a Misceláneas de Cuba
Edición electrónica
Suscríbase para adquirir la revista
Colaboraciones
Envíe colaboraciones digitales a: colaborar@miscelaneasdecuba.net
Misceláneas de Cuba autoriza la reproducción de los textos aparecidos en su página digital y su revista impresa siempre y cuando se les indiquen como fuente.
Misceláneas de Cuba no comparte necesaria-mente las ideas vertidas en los artículos firmados, las cuales son responsabilidad de sus respectivos autores. La línea editorial de esta publicación quedó recogida en el artículo de fondo de su edición fundacional Pasando Revista a las Razones de la Revista.