MANIFESTATIONER TILL STÖD FÖR RESOLUTION I EUROPARÅDET 

FÖRDÖM TOTALITÄRA KOMMUNISTREGIMERS BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN! Lördag den 21/1. Norrmalmstorg i Stockholm kl 12-14

Lördag den 21/1
Norrmalmstorg i Stockholm kl 12-14

Medverkande:
Ana Maria Narti, riksdagsman Folkpartiet
Avni Dervishi, liberala invandrarförbundet
Zhen Maiping, vice ordförande, Independent Chinese PEN Center
Alexis Gainza, Exilkuban och Chefredaktör för tidskriften "Misceláneas de Cuba", författaren till boken "Kuba sett ur exilen" (Silc förlag 2004)
Dan Alfjorden, Umeå FN-förening 
Petra Lindberg, ordförande SHRIC

Kontaktperson för media: Petra Lindberg: 0736-952358

Kungsportsplatsen i Göteborg kl 12-13
Medverkande:
Göran Lindblad, författare till resolutionsförslaget
Representanter för International Society for Human Rights, 
The Epoch Times och SHRIC.

Kontaktperson för media: Viveka Enoksson, Suppleant SHRIC: 0739-893233

Den 25/1 röstar Europarådet om att anta en resolution baserad på en rapport från svenske riksdagsledamoten Göran Lindblad, om fördömandet av brott begångna av totalitära kommunistregimer. Europarådet, som även innefattar Europadomstolen för mänskliga rättigheter, har 46 medlemsländer.

Utdrag ur förslaget till resolution:
"De totalitära kommunistregimerna, vilka styrde i centrala och östra Europa förra århundradet och vilka fortfarande är vid makten i flera länder i världen, har, utan undantag, karaktäriserats av massiva kränkningar rörande mänskliga rättigheter. Kränkningarna har skiljts sig åt beroende på kultur, land och historisk period och har inkluderat individuella och kollektiva mord och avrättningar, dödsfall i koncentrationsläger, svält, deportationer, tortyr, slavarbete och andra former av massfysisk terror"
Läs hela resolutionen på:
http://assembly.coe.int/documents/workingdocs/doc05/edoc10765.htm

”DETTA MÅ VI ALDRIG GLÖMMA”
Det är nu hög tid att avslöja alla de brott mot mänskliga rättigheter som sedan förra århundradets början har begåtts och begås av kommunistregimer över hela världen. Genom att synliggöra kommunistregimernas historia av blodig kamp och förtryck kan alla de som dödats i kommunismens namn i Tjeckoslovakien, Polen, Sovjetunionen och Kina m fl länder äntligen få upprättelse. 
De miljontals människor som under de totalitära kommunistregimernas
styre fått sätta livet till under omänskliga förhållanden, samt alla deras närstående som lidit och lider, har länge nog fått vänta på detta erkännande och bevis på medmänsklighet!

Uppskattat antal dödade under kommunistiska styren:
·        Sovjetunionen 20 miljoner
·        Kina 65 miljoner
·        Vietnam 1 miljon
·        Nord Korea 2 miljoner
·        Kambodja 2 miljoner
·        Öst-Europa 1 miljon
·        Latinamerika 150 000
·        Afrika 1,7 miljoner
·        Afghanistan 1,5 miljoner

Europas länder och befolkningar har nu en unik möjlighet att för dagens ungdom och framtida generationers skull, ta avstånd från alla dessa ohyggliga brott och döma de skyldiga och – inte minst viktigt – förhindra att det fortgår.

Alla välkomnas att visa sitt stöd för Europarådets resolution!

Initiativtagare till manifestationerna: Frivilligorganisationen Supporting Human Rights in China (SHRIC) med bas i Sverige, som stödjer resolutionen och har noterat att under det senaste året har skett massavhopp från det Kinesiska kommunistpartiet, ca 15 000 lämnar partiet varje dag. Till dags dato har ca 7 miljoner kineser deklarerat sitt utträde ur partiet, enligt tidningen The Epoch Times.

Comentarios

12ev weqd
[24-10-2006]

Kubas Främsta Oberoende Journalist, Seminarium Tis 27/9 kl 17.30
[24-09-2005]

Hur arbetar oberoende journalister på Kuba? Den kubanske oberoende journalisten Raul Rivero greps i mars 2003 och dömdes senare till 20 års fängelse för "handlingar mot statens självständighet eller territoriella integritet". I april i år tilläts han gå i exil, efter starka i nternationella påtryckningar.
Kuba och EU-Sanktionerna
[03-07-2005]

En fördel med spansk press och TV är den goda bevakningen av Latinamerika. Att här följa Kuba-rapporteringen under våren har därför varit fascinerande. På få ställen i världen ställs idag frihet så tydlig mot varandra som på Kuba. I Iraq-krigets skugga för två år sedan arresterade Fidel Castro ett 80-tal dissidenter och dömde dem till långvariga fängelsestraff. Deras brott var att de hade fel åsikt. De hade försvarat sin rätt att leva i ett fritt och demokratisk Kuba.
The Cuban American National Foundation and the Czech Republic Denounce Cuban Regime in Geneva
[03-04-2005]

Geneva, April 1, 2005. Omar Lopez Montenegro, Director of the Human Rights Project of the Cuban American National Foundation has been accredited as a member of the Czech Republic during the 61st Annual Session of the United Nations Commission on Human Rights.
Suscripciones a Misceláneas de Cuba
Edición electrónica
Suscríbase para adquirir la revista
Colaboraciones
Envíe colaboraciones digitales a: colaborar@miscelaneasdecuba.net
Misceláneas de Cuba autoriza la reproducción de los textos aparecidos en su página digital y su revista impresa siempre y cuando se les indiquen como fuente.
Misceláneas de Cuba no comparte necesaria-mente las ideas vertidas en los artículos firmados, las cuales son responsabilidad de sus respectivos autores. La línea editorial de esta publicación quedó recogida en el artículo de fondo de su edición fundacional Pasando Revista a las Razones de la Revista.